Последние новости.

СПИСКИ АБИТУРИЕНТОВ заочной формы обучения НА 2017/2018 учгод

График сессии заочной формы обучения «Дошкольное образование»:

18.09.2017-27.09.2017 (10дней)

телефон для справок 23-35-01

 

 1. Артищук Е.Е.
 2. Белян В.А.
 3. Ван-Шун-Вен С.Г.
 4. Васильева З.В.
 5. Волосенко Л.В.
 6. Гнедько И.А.
 7. Голубова Т.В.
 8. Гонжа И.А.
 9. Данилова Е.С.
 10. Дашгынова В.Н.
 11. Доможирова Д.А.
 12. Жеребцова К.В.
 13. Жидоморова А.В.
 14. Запруднева О.В.
 15. Кабицына Е.А.
 16. Калиш С.В.
 17. Князева А.Н.
 18. Кобякова Ю.И.
 19. Ковалёва В.В.
 20. Козел А.В.
 21. Колузатова Е.Г.
 22. Королёва Н.В.
 23. Коурова Е.А.
 24. Лосева В.М.
 25. Маневич В.В.
 26. Меньщикова Н.А.
 27. Мухрыгина П.И.
 28. Наган Н.И.
 29. Налебашвили В.И.
 30. Нехорошкова Н.С.
 31. Нечепуренко Е.И.
 32. Нечунаева Ю.А.
 33. Новосёлова Е.Н.
 34. Оленева О.В.
 35. Панова К.В.
 36. Пахомова А.И.
 37. Пашкова А.П.
 38. Рыкова Е.В.
 39. Семёнова Е.В.
 40. Середа А.С.
 41. Скачкова Е.Е.
 42. Стрельникова В.В.
 43. Стромилова О.А.
 44. Ступина М.А.
 45. Тё Н.В.
 46. Устиченко Г.А.
 47. Федотова Е.А.
 48. Хохлова К.А.
 49. Хохрякова Н.Д.
 50. Чалова И.В.
 51. Шарая Г.В.
 52. Щенникова М.А.
 53. Якимова Е.Н.

График сессии заочной формы обучения               «Преподавание в начальных классах»: с 23.10.2017-01.11.2017 (10 дней)

тел. для справок 23-00-68

 1. Архипова Г.В.
 2. Балковая Т.Е.
 3. Давлятова К.А.
 4. Дудникова А.А.
 5. Зорькина М.К.
 6. Иванова С.В.
 7. Карданова С.К.
 8. Клецкова А.Ю.
 9. Козлова Ю.В.
 10. Колесникова А.А.
 11. Криони Н.В.
 12. Мащенко Т.Г.
 13. Плотникова Е.А.
 14. Пятышина К.В.
 15. Салманова А. А. К.
 16. Слободчикова Е.А.
 17. Фролова А.С.
 18. Шипунова Е.К.
 19. Якимюк Е.В.

График сессии заочной формы обучения «Физическая культура»:

с 30.10.2017-18.11.2017 (20 дней)

тел. для справок 23-62-56

 1. Александрович А.Ю.
 2. Андриенко К.Е.
 3. Блихарская Е.В.
 4. Гарифуллина Т.Ю.
 5. Гусейнова Т.В.
 6. Дармодехина А.Н.
 7. Демидова И.С.
 8. Жданов М.А.
 9. Жилин Е.А.
 10. Каримов Б.Ш.
 11. Колисниченко Ю.И.
 12. Колыбин Ф.А.
 13. Марголина А.Н.
 14. Михальчук М.Ю.
 15. Налабардина В.А.
 16. Николаенцев В.А.
 17. Оняв Н.В.
 18. Проскуряков Д.А.
 19. Пыстин И.О.
 20. Семёнов И.А.
 21. Семидетная С.Ф.
 22. Синицына М.В.
 23. Слободина К.В.
 24. Суздалов А.А.
 25. Теряева А.Е.
 26. Филатов А.С.
 27. Черканова А.А.
 28. Чубаев И.Ч.
 29. Щенов А.Г.


Поздравляем Камчатский педагогический колледж

с победой и ДИПЛОМОМ I степени

в Краевом конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой работы среди образовательных организаций Камчатского края по итогам 2016-2017 учебного года!

 

IMG_1627.JPG

IMG_1534.JPG