СПИСОК ПОСТУПИВШИХ (заочная форма обучения)

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  «Дошкольное образование»:

сессия начинается с 26.09.2016 – 05.10.2016

справки по тел. 23-35-01

 1. Абрамчук А.П
 2. Абросимова Е.А.
 3. Арская О.С.
 4. Бажанова А.П.
 5. Бекова Н.Г.
 6. Белицкая Л.А
 7. Бердникова А.Г.
 8. Болтова Е.Г.
 9. Бордюг Е.С.
 10. Бортникова Е.В.
 11. Волкова О.Б.
 12. Волосенко Л.В.
 13. Гамолина И.Н.
 14. Ганина К.Б.
 15. Головащенко А.Е.
 16. Горшкова А.С.
 17. Денисенко  О.В.
 18. Домрачева Е.С.
 19. Ермолич А.Ю.
 20. Есельбаева Г.Д.
 21. Желнина К.Е.
 22. Жукова А.Н.
 23. Ивченко Е.Ю.
 24. Иридекова О.И.
 25. Карнаухова О.В.
 26. Козловская П.О.
 27. Колесникова Д.В.
 28. Колесникова Е.Н.
 29. Кузнецова М.А.
 30. Лапина А.А.
 31. Лотарёва О.И.
 32. Лукащук Е.В.
 33. Нестерова Н.И.
 34. Никитина А.С.
 35. Никонова Н.В.
 36. Окрестина А.А.
 37. Пальчинская Н.С.
 38. Позднякова Л.А.
 39. Порохова О.В.
 40. Пугачева О.В.
 41. Рогова Е.М.
 42. Румянцева Е.А.
 43. Рясная В.И.
 44. Савенкова П.В.
 45. Севостьянова Е.А.
 46. Селихова А.С.
 47. Соколова Ю.М.
 48. Солдатова А.Д.
 49. Соломатина М.О.
 50. Сухарева А.А.
 51. Тараненко Е.Ю.
 52. Тескина А.С.
 53. Тихомирова С.В.
 54. Фадеева Ю.А.
 55. Хамитова Е.Е.
 56. ЧемерчеваЛ.И.
 57. Шабалина С.В.
 58. Шеремет И.М.
 59. Шинкеева С.П.
 60. Шкарупа Е.В.

СПИСОК ПОСТУПИВШИХ (заочная форма обучения)

ПО НАПРАВЛЕНИЮ   «Преподавание в начальных классах»:

сессия начинается с 10.10.2016 – 19.10.2016

справки по тел. 23-00-68

 1. Агафонова Г.В.
 2. Афанасьева Е.Г.
 3. Басанова Р.А.
 4. Богданова А.О.
 5. Борисевич М.Ю.
 6. Бусыгина В.В.
 7. Воробьева Ю.П.
 8. Етыльян М.Г.
 9. Завалова Е.Б.
 10. Ионга Т.О.
 11. Кававтагина Т.А.
 12. Ким Л.П.
 13. Кулыгина А.Ю.
 14. Орлова А.А.
 15. Поливенко О.Н.
 16. Сабирова Ю.С.
 17. Сальникова О.Ю.
 18. Саркис А.В.
 19. Турчина Н.А.
 20. Филиппова Т.Н.
 21. Фомичева И.А.
 22. Цыганкова Е.В.
 23. Шичкина А.С.

СПИСОК ПОСТУПИВШИХ (заочная форма обучения)

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Физическая культура»:

сессия начинается с 31.10.2016 – 19.11.2016

справки по тел. 23-62-56

 1. Алёхин Ю.А.
 2. Атаманчук С.Н.
 3. Бабаскина Ю.С.
 4. Вихрева В.А.
 5. Волохов М.С.
 6. Горев Е.А.
 7. Ключников  Р.А.
 8. Князева Е.Ю.
 9. Куликова И.В.
 10. Лукьянчикова  Ю.С.
 11. Мазуркевич В.Н.
 12. Малаха М.О.
 13. Морозова А.Н.
 14. Николаенцева С.А.
 15. Отопков В.А.
 16. Рябушенко К.М.
 17. Сафронов С.С.
 18. Силин В.В.
 19. Стафиевский А.А.
 20. Ткаченко А.Б.
 21. Четыркин А.А.

Камчатский педагогический колледж ведет набор студентов на 2016-2017 учебный год

 

IMG 5341